Paweł Szewczyk

Sylwetka

PawełSzewczyk.pl - KONKRETNIE!

Samorządowiec i społecznik, bezpartyjny, ukończył studia prawnicze, politologiczne i historyczne, jest również absolwentem XII Letniej Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego.

Jeden z aktywniejszych radnych kilku kadencji, od 2006 roku Radny Miasta Słupska, w latach 2010-2014 Wiceprzewodniczący Rady Miasta Słupska, członek Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Wiceprzewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego.

Zawodowy związany z administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami. Specjalista w branży nieruchomości, planowania przestrzennego, urbanistyki oraz administracji publicznej i samorządowej, posiada uprawnienia państwowe w zakresie zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Od 2010 roku Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Rewitalizacji Miasta Słupska pn. "Moje Miasto Słupsk".

Program

Będę zabiegał o:

1

Remont ulic: Zygmunta Augusta, Konarskiego, Batorego aż do ulicy Sobieskiego, Jana Kazimierza, Chrobrego.

2

Wymianę chodników i budowę parkingów przy ulicach: Zygmunta Augusta, wzdłuż ulicy Władysława IV, za budynkiem przy ulicy Sobieskiego 11, przy Parafii św. Maksymiliana Kolbe, przy budynku Wazów 1.

3

Budowę ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych dla młodzieży przy "Budowlance" przy ulicy Królowej Jadwigi, przy Gimnazjum nr 2 przy ul. Sobieskiego, przy Gimnazjum nr 4 przy ulicy Banacha.

4

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozszerzenie monitoringu na Osiedle Zatorze i Batorego oraz reorganizację funkcjonowania Straży Miejskiej: patrole na osiedlach oraz ogrodach działkowych

5
Dokończenie budowy Aquaparku

Dokonania

Do najważniejszych inwestycji, których byłem bezpośrednim inicjatorem mogę zaliczyć:

Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Konopnickiej 18-20

Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Wazów 1

Budowa placu zabaw dla dzieci z oświetleniem przy ul. Jaracza 5 - Długa

Budowa placu zabaw dla dzieci z oświetleniem przy ul. Partyzantów 18

Budowa wiaty przystankowej przy ul. Banacha k. SP3

Konsultacje społeczne przy budowie placu zabaw przy ul. Partyzantów 18 i przejścia od ulicy Szkolnej

Konsultacje społeczne przy projektowaniu parku rekreacyjno - sportowego przy ul. Konarskiego

Konsultacje społeczne przy projektowaniu parku rekreacyjno - sportowego przy ul. 11 Listopada

Modernizacja chodnika przy ul. Gryfitki 7

Modernizacja chodnika przy ul. Królowej Jadwigi 5

Modernizacja chodników oraz wymiana urzadzeń zabawowych w ogródku jordanowskim przy ul. Zygmunta Augusta

Nowa lokalizacja przystanku autobusowego z wiatą przy ul. Sobieskiego k. Gimnazjum nr 2

Park rekreacyjno - sportowy z wybiegiem dla psów (realizacja w 2015 roku)

Park rekreacyjno - sportowy z wybiegiem dla psów przy ul. Konarskiego (w realizacji)Kontakt

https://www.facebook.com/pages/Paweł-Szewczyk